آیا واقعا دوره ی نفت و انرژی های تجدید ناپذیر تمام شده است؟

امروزه به دلیل پدیده گرمایش زمین و تولید بی رویه دی اکسید کربن در اتمسفر پدیده انقلاب انرژی سبز روز به روز در رسانه های دنیا جدی تر دنبال میشود که به دنبال آن بشریت از انرژی های تجدید ناپذیر رفته رفته به انرژیهای تجدید پذیر مانند انرژی بادی،سولار یا همان خورشیدی وابسته میشوند اما اقتصاددانان بریتانیایی میگویند تقاضای نفت از بین فعلا نمیرود زیرا صنایع “هوانوردی ، کشتیرانی و پتروشیمی ها تا مدتی به نفت متکی خواهند بود” با بررسی عرضه و تقاضای نفت در سال گذشته میفهمیم که تقاضای نفت به سمت روند بلندمدت خود در حال افزایش است. تقاضای جهانی نفت قبل از کووید 99 میلیون بشکه در روز بود. با شوک کووید به 91 میلیون کاهش یافت. آژانس بین المللی انرژی می گوید در سال 2023 از 100 میلیون عبور می کند و تقاضا همچنان در میان مدت برای طلای سیاه زیاد خواهد بود.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.