قبل
بعدی

مواد غذایی سحور

شرکت هایی که از موفقیت پایدار بهره مند هستند ارزشهای اصلی و هم چنین هدفی اصلی دارند, استراتژی ها و روش ها همواره با دنیای متغیر تغییر می کنند اما این هدف و ارزش ها ثابت می ماند.

ماهیت پویا در حفظ هدف و ارزشهای اصلی در عین شوق و تلاش به پیشرفت باعث شده است که در سال 1400 شرکت مواد غذایی سحور ثبت شود

شرکت های واقعا موفق تفاوت بین آنچه هرگز نباید تغییر کند و آنچه باید در معرض تغییر باشد و تفاوت بین آنچه ارزش است و آنچه ارزش نیست را درک میکنند

این توانمندی نادر برای مدیریت تداوم و تغییر که مستلزم انضباطی آگاهانه است ارتباط نزدیکی با توان توسعه چشم انداز دارد, چشم انداز رهنمودی است برای اینکه چه چیزهایی باید حفظ بشوند و اینکه به سمت چه آینده ای باید حرکت کرد

ولی چشم انداز یکی از آن کلماتی است که بیشترین استفاده و کمترین درک از آن صورت گرفته است  و معنای متفاوتی برای افراد مختلف دارد

 

طبق گزارش سازمان جهانی فائو یا همان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد  گرسنگی در جهان در سال 2021 بیشتر شد، به دنبال یک جهش شدید در سال 2020 در بحبوحه همه گیری کوید 19تداوم همه‌گیری و پیامدهای پایدار آن، که نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کنند، و همچنین پس از حمله روسیه به اوکراین  که باعث مختل شدن زنجیره تامین غلات و گندم و دیگر مواد غذایی شد شدت گرسنگی در جهان افزایش یافت.تخمین زده می شود که بین 702 تا 828 میلیون نفر در جهان (به ترتیب مربوط به 8.9 و 10.5 درصد از جمعیت جهان) در سال 2021 با گرسنگی مواجه شدند.

 

مجموعه دانیال با چشم انداز خدمت رسانی به مشتریان و در دسترس قرار دادن مواد غذایی با کیفیت به عموم مردم برند مواد غذایی سحور را ثبت کرد یکی از مهمترین ارزش های شرکت مواد غذایی سحور علاوه بر تولید محصولات با کیفیت و مرغوب برای هم وطنان داخل کشور به دنبال ارزآوری برای کشور عزیزمان ایران و جستجوی بازارهای جهانی نیز می باشد مجموعه دانیال مهم ترین دارایی خود را پرسنل خود میداند و همه عزیزانی که در در زنجیره تامین محصولات با کیفیت به ما  کمک می کنند و بزرگترین ماموریت خود را خلق ارزش برای مشتریان خویش تعریف کرده