هلدینگ دانیال 47 سال پیش در صنعت قطعه سازی با عنوان شرکت کیهان فن صنعت (KFS) وارد عرصه ی تجارت شد و در حال حاضر با تکیه بر تجارب خود در حال توسعه ی شرکت های تابعه خویش می باشد ، از جمله  شرکت های تابعه این هلدینگ که در عرصه ی تولید و پخش مواد غذایی فعالیت می کنند شرکت بازرگانی دانیال(تولیدوپخش موادغذایی) را می توان نام برد که در سال 1399 در این حوزه فعالیت خود را آغاز نمودوبا هدف تسهیل فرآیند پخش در مناطق 22 گانه پایتخت و استفاده از مدرن ترین فرآیندهای لجستیکی در حال حاضر به دنبال پخش بین استانی و تولید محصولات خویش می باشد.

هلدینگ دانیال با تجربه ای هجده ساله در صنعت ساخت و ساز دارای پروژه های متنوعی در این حوزه میباشد که موفقیت خود را در این راه مرهون کارشناسان و مشاوران زبده خویش میداند.

از دیگر فعالیتهای هلدینگ میتوان به دوازده سال پیش برگشت جایی که باشگاه فرهنگی و ورزشی تیم با هدف استعداد یابی و پرورش ورزشکاران ملی بازگشایی شد.

موضوع اتخاذ تصمیمات درست در زمان مناسب همواره از دغدغه های ذهنی بشر بوده که امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباطی و گستردگی منابع اطلاعات این امر به مراتب سهل تر از گذشته است.از جمله مهم ترین تصمیماتی که یک شرکت میتواند اتخاذ کند تصمیم برای حضور در بازارهای جهانی و انجام فعالیتهای بین المللی است

لذا هلدینگ دانیال با درک این مهم بر آن است تا با استفاده از  از امکانات ارتباطی، تخصصی و مالی خود در راستای شکوفا سازی هرچه بیشتر اقتصاد ملی، تولید و توسعه صادرات گام بردارد تا بتواند شرایط تصمیم سازی مناسب تری را برای فعالین این عرصه فراهم آورد، این هلدینگ در حال توسعه زیرساخت های خود در صنعت حمل و نقل دریایی و بازرگانی در آب های بین المللی علی الخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس ،شبه قاره هندوستان،شمال قاره آفریقا و برزیل می باشد و چشم انداز وسیعی در افق تجارت بین المللی برای خود متصور است.