سلام

درسال 1389 با هدف کشف استعداد ورزشی جوانان و نوجوانان و ساختن پایگاهی در سطح ملی و حرفه ای درمساحتی 1100 مترمربع در میدان بهرود واقع در سعادت آباد تاسیس گردیداین مجموعه ورزشی از تجهیزات بروز دنیا و برند معتبری همچون تکنوجیم ایتالیا بهره میبرد و سابقه همکاریبا ملی پوشان در رشته های کشتی،ووشو،…را در […]