معرفی کمپانی فلکس پورت

فلکس پورت (flexport) : راه حل سیلیکون ولی برای بحران زنجیره تامین ناکارآمدی در زنجیره تامین مانند کمردردیست که در تمام صنایع دیگر دنیا وقفه انداخته است. تمامی صنایع به آن وابسته هستند. یک زیرساخت معیوب یا اقلا پوسیده برای حمل ونقل سراسری، در استخدام، شغل، رفاه وقفه انداخته است. فلکس پورت یکی از مهم […]